Janneke Kemner

Naam: Janneke Kemner | samenwonend met Ton Hayes| Moeder van Michael (1998) Anique (2002) en stiefzoons Justus (1997), Tobias (2000)| Trainer bij Howtotalk sinds 2009| Werkzaam als trainer en coach.

Opvoedmotto
Schep een liefdevolle omgeving waarin een kind kind kan zijn en de ruimte krijgt om op zijn of haar manier te bloeien.

Waarom wilde je trainer worden bij Howtotalk ?
Ik werd geraakt door de titel van het boek “How2Talk2Kids so they will listen & How2Listen2Kids so they will talk? Hoe kan je een omgeving scheppen waarin kinderen de veiligheid en ruimte voelen om te delen wat in hun omgaat. Zo belangrijk als het gaat om ECHT contact. Daar wilde ik zelf nog beter in worden en dat gun ik andere ouders en kinderen ook.

Welke vraag krijg je het meeste tijdens de training of webinar?
Als je gevoelens erkent vul je dan niet in?

Wat is je grootste uitdaging bij het opvoeden van je kinderen?
Onderscheid maken tussen kunnen en willen.

Wat was jouw grootste eye-opener toen je kennis maakte met Howtotalk ?
Behandel een kind zoals die is en hij zal zo blijven. Behandel een kind zoals die kan zijn en hij zal zo worden.

medewerker BackofficeJanneke Kemner